TH EN  
 
 
 
 
 
หากมีข้อมูลจำนวนมากจะสามารถส่งข้อมูลเป็นไฟล์ได้หรือไม่?
ทำได้ ไฟล์ละไม่เกิน 500 เลขหมาย
***การส่งข้อความจำนวนมากๆแบบนี้เหมาะสมที่สุด***  โดยทำบน Ms. Excel เบอร์โทรหนึ่ง Colum ใส่เครื่องหมาย # อีกหนึ่ง Colum และเป็นข้อความอีกหนึ่ง Colum, Sheet ละไม่เกิน 500 เลขหมาย(ควรใส่เลขหมายเราเป็นเลขหมายสุดท้ายสำหรับ Test) จากนั้น Save As ให้เป็นนามสกุล .txt จากนั้นใช้วิธีส่งข้อความจากไฟล์ และถ้าครั้งต่อไปต้องการส่งอีกก็เพียงเปิดไฟล์นามสกุล .txt นั้นแล้วใช้คำสั่ง Replace เปลี่ยนข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่เท่านี้ก็พร้อมที่จะส่งครั้งต่อไป
 
 
TOT Public Company Limited. 89/2 Moo 3, Chaengwattana road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok, 10210
Copyright of TOT Public Company Limited by TOT-SmartCall    Visitor 208,911