TH EN  
 
 
 
 
 
ปัญหาใช้ Username/Password Login เข้าระบบไม่ได้ สาเหตุเกิดจากอะไร?
ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาดังนี้
   1. เลือกใช้ Banner ผิดที่ต้องสังเกตุว่าเราซื้อ SMS อย่างไรเช่น ซื้อผ่านหน้าเว็บไซด์แล้วชำระค่าบริการด้วยบัตร TOT Prepaid ต้องใช้ที่ Banner แรกสีแดงสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและซื้อผ่านเว็บไซด์
   2. ถ้าซื้อบัตร TOT Smart SMS แล้วลงทะเบียนต้องใช้งานที่ Banner สีเขียว สำหรับกลุ่มลูกค้าบัตร TOT Smart SMS
   3. มีบางท่านไปใช้งานที่ TOT Smart Call ยิ่งผิดเลยครับ ต้องเข้าที่ TOT Smart SMS แล้วเลือกคลิ๊กที่ SMS User's Page แล้วถึงเลือกว่าจะใช้ Banner ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1141 ต่อ 1141
 
 
TOT Public Company Limited. 89/2 Moo 3, Chaengwattana road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok, 10210
Copyright of TOT Public Company Limited by TOT-SmartCall    Visitor 208,952