สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองนอกพื้นที่ทำยังไง บัตรทองรักษาที่ไหนได้บ้าง

ทำความรู้จักกับสิทธิบัตรทอง 2567

สิทธิบัตรทอง คืออะไร และใครได้รับสิทธินั้นบ้าง หลาย ๆ ก็คงจะอยากรู้และสงสัยว่าตัวเองนั้นได้รับสิทธิหรือไม่อย่างไร ไปดูกันเลย สิทธิบัตรทอง  คือ สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองของคนไทยทุกคน ถือได้ว่าเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิทธิสำหรับประชาชนคนไทยที่ไม่มีสิทธิประกันเรื่องสุขภาพจากแหล่งอื่นใดที่หน่วยงานรัฐจัดให้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประกอบอาชีพอื่น ๆ โดยสิทธิบัตรทอง จะได้รับตั้งแต่เกิดไปจนตลอดชีวิตเพียง

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ซึ่งสิทธิบัตรทอง  นั้นยังสามารถที่จะเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยสิทธิบัตรทองนี้รัฐบาลได้จัดให้กับทุกคนได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกัน

 

สิทธิบัตรทองกับการใช้สิทธิบัตรทอง  2024

สำหรับสิทธิบัตรทองใครที่เคยใช้แล้วก็คงจะคุ้นเคยกับการใช้บริการได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ใช้บริการ เราไปดูกันว่า การใช้สิทธิบัตรทองนั้นเป็นอย่างไร และสิทธิบัตรทองรักษาอะไรได้บ้าง  และบัตรทองรักษาที่ไหนได้บ้าง และการ สิทธิบัตรทองใช้นอกเขตได้ไหม 2567 สำหรับสิทธิบัตรทองล่าสุด 2024 กำหนดสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2454 มาตรา 3 กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ดังนี้ ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดและการบริการทางการแพทย์ ค่ายาเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ ค่าบริบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย ค่ารับส่งผู้ทุพพลภาพ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการบริการสาธรณสุขตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าสิทธิบัตรทองครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตนั่นเอง และการใช้สิทธิบัตรทองนอกพื้นที่ ได้ไหม ซึ่งปัจจุบัน 2567 สิทธิบัตรทอง ล่าสุด ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษากรณีฉุกเฉินและจำเป็นจากโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเลือกลงทะเบียนในครั้งแรกหรือการใช้สิทธินอกเขตพื้นที่ได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว และไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ เหมือนเดิม

สิทธิบัตรทองสามารถเช็คสิทธิบัตรทอง 2567 ได้ที่ไหนบ้าง

และหากใครที่ยังไม่เคยใช้บริการ สิทธิบัตรทอง และไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิบัตรทองหรือไม่ ไปดูกันว่าเราสามารถจะเช็คสิทธิบัตรทอง 2567 หรือการเช็คสิทธิบัตรทองเปลี่ยนโรงพยาบาล ได้จากช่องทางดังนี้ สามารถจะตรวจได้จากสายด่วน  สปสช. 1330  และหน่วยบริการสิทธิบัตรทองทุกพื้นที่ใกล้บ้าน หรือสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิบัตรทองออนไลน์ผ่านทาง เฟสบุ๊กของ สปสช. หรือตรวจผ่านเว็บไซต์ www.nhso.go.th และอีกหนึ่งช่องทางคือ ตรวจสอบสิทธิผ่านไลน์ @nhso และแอปพลิเคชั่นของ สปสช. ซึ่งปัจจุบัน 2567 การย้ายสิทธิบัตรทอง ก็สามารถที่จะทำได้ง่ายด้วยตนเอง โดยการย้ายสิทธิบัตรทองออนไลน์ผ่านทางไลน์หรือแอปของ สปสช. นั่นเอง

Scroll to Top