Banks: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป/สวัสดิการ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.73% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 3 ล้านบาท
อายุผู้กู้
20-75 ปี
รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในกลุ่มธนาคาร
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป/สวัสดิการ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.73% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 3 ล้านบาท
อายุผู้กู้
20-75 ปี
การรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โป๊ะไว หายห่วง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
กู้เงินแสนที่ไหนดี มองหาแหล่งกู้ยืมเงินหลักแสน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 3.15% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับหลักประกัน)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
สนใจซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ธอส 2567 ต้องทำอย่างไร?

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร ธอส ปี 2567


ธนาคารอาคารสงเคราะห์คือ อะไร ทำความรู้จักกับธนาคาร ธอส กันก่อน ส่วนมากจะเรียกกันว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ government housing bank คือ ธนาคารประเภทรัฐวิสาหกิจ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  ธนาคาอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 สถานที่จัดตั้งของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สํานักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ในปี พ.ศ. 2516  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เริ่มให้บริการสินเชื่อ  ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อระยะยาวเพื่อประชาชนทั่วไป  ในปี พ.ศ. 2517  ธนาคาร ธอส เปิดธุรกิจรับฝากเงินเป็นครั้งแรก  จนถึงปัจบันปี พ.ศ.

2567 /2024 ธนาคารปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ และธนาคาร ธอส เปิดขายสลาก ธอส เป็นฉลากออมทรัพย์ รุ่นที่ 4 สำหรับให้ บริการ ชุดเกล็ดดาวหรับลูกค้าทั่วไป สำหรับหน่วยงานให้บริการสนับสนุนการประกอบธรุกิจของธนาคาร ลูกค้ารายใหญ่ หน่วยงานองค์กรศาสนา ที่ ธอส ยังให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์


กู้เงินซื้อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ยต่ำ


อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในปี 2567 ธนาคารปล่อยสินเชื่อ เพื่อให้โอกาสคนไทยที่อยากมีบ้าน เพราะการขอ กู้ ธอส เป็นอะไรที่ง่ายมาก กู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับ

ใครที่คิดจะซื้อบ้าน ต้องใช้บริการธนาคารธอส  เพราะว่าธนาคารธอส ดีที่สุด สำหรับการ กู้เงินซื้อบ้าน บ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับทุกคน ถ้าหากใครที่ต้องการมีบ้านให้ ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอสินเชื้อบ้าน  สามารถธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขา ใกล้บ้านคุณได้เลย หรือจะติดต่อธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน เพื่อ
ขอสินเชื่อกู้เงินซื้อบ้านติดต่อเจ้าหน้าที่  GHBank Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์เบอร์โทร 02 645 9000 ตลอด 24 ชั่วโมง  ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2024 สินเชื่อซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ สุด ๆ สำหรับบริการลูกค้าทุกคน
ที่ต้องการสินเชื่อขอสินเชื่อคุณสมบัติของผู้สมัคร กู้เงินซื้อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ก่อนที่จะทำการกู้เงินซื้อบ้าน ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 -75 ปี สัญชาติไทย เป็นผู้ที่มีรายได้แน่นอน และมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้ และจะต้องมีหลักฐานแสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือ เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นกู้
เพื่อนำไปให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน รวมถึงสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ผ่อนนาน 40 ปี การพิจารณา ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการชื้อที่ดินอาคาร ซื้อห้องชุด หรือการไถ่ถอนจำนอง ฯลฯ ผู้ยื่นกู้ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ  ฯลฯ และที่สำคัญ ผู้กู้ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระ  ประเภทและมูลค่าหลักประกัน ถ้าหากได้รับการแจ้งอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อให้ทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดนำนองอาจมีค่าใช้จ่ายในวันที่ทำสัญญา เจ้าหน้าที่ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะแจ้งให้ทราบ

Scroll to Top