รหัสรูปภาพ :         กรุณาป้อน PIN No.:     
Slide Text กรุณากรอกรหัสรูปภาพ และป้อน PIN No. เพื่อเข้าสู่ระบบก่อน แล้วจึงลงทะเบียน
\''\''
ลงทะเบียน
คำนำหน้านาม :
ชื่อ :
นามสกุล :
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อีเมล์ :       

กรุณาอ่านข้อตกลงและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลให้ละเอียดก่อน ดำเนินการ
ขั้นตอนก่อนการใช้งาน
 • ป้อนรหัสรูปภาพที่ท่านเห็น
 • ป้อน PIN No. ที่ได้จากบัตร
 • Login เข้าสู่ระบบ


 • เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว
 • กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
 • มือถือกรอกเฉพาะตัวเลข 10 หลัก
 • ระบบจะส่งข้อมูลกลับให้ทาง SMS


 • สอบถามปัญหาการใช้งาน
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
     0-2575-9599 (ในเวลาราชการ)
 • ศูนย์บริการด้านเทคนิค
     0-2575-9609 (ในเวลาราชการ)